...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ

 • Σύνδεση και αποσύνδεση απο την ομάδα.
 • Κατηγοριοποίηση αναμονών.
 • Λειτουργία ACD.
 • Αποκλειστική αναμονή.
 • Απλή αναμονή.
 • Ομάδες ενδοεπικοινωνίας.
 • Αποθήκευση και επανάκληση εξωτερικά εισερχομένων αριθμών κλήσεων.
 • Μήνυμα "Μην ενοχλείτε".
 • Κλήση με χρονοκαθυστέρηση και ταχεία κλήση.
 • Προστασία απο πολλαπλές κλήσεις.
 • Αυτόματη επανάκληση σε "κατειλημμένο", εξωτερικό και εσωτερικό.
 • Υπενθύμιση ραντεβού.
 • Επανάκληση τελευταίου αριθμού.
 • Προγραμματισμός άμεσης δρομολόγησης σε περιπτωση "κατειλημμένου" ή "μή απάντησης".
 • Δρομολόγηση κλήσεων πλήρως επιλεγόμενη.
 • Δρομολόγηση σε εσωτερικό ή ομάδα και φωνητικό ταχυδρομείο.
 • Δρομολόγηση σε εξωτερική γραμμή προγραμματιζόμενη.
 • Ενημέρωση κλήσεων σε αναμονή για εν ενεργεία κλήση.
 • Πολλαπλές επιλογές ήχων κλήσεων.
 • Άμεση μεταφορά κλήσης στο φωνητικό ταχυδρομείο.
 • Μεταφορά σε διάσκεψη για ελέυθερες και κατειλημμένες συσκευές.
 • Απάντηση σε ομαδική κλήση.
 • Επιλογή πολλαπλών εσωτερικών (πλήκτρο CCD).
 • Επίβλεψη χρήστη στο μενού.

Τηλεφωνικά χαρακτηριστικά

 • Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες (άμεση κλήση, φωνητικό ταχυδρομείο και άλλα).
 • Ατομικό ευρετήριο.
 • Εσωτερικά και εξωτερικά εισερχόμενες κλήσεις.
 • Σύνδεση λειτουργιών, ενημέρωση και αλλαγή ανά χρήστη.
 • Προσωπικός κωδικός.
 • Τηλεδιάσκεψη με τυχαία η οριζόμενη επιλογή (εώς και 29 μέλη).
 • Δρομολόγηση φωνητικών μηνυμάτων σε άλλη συσκευή.
 • Κατηγοριοποίηση επαφών με επιλογή διαφορετικού ήχου κλήσης.
 • Λίστα πολλαπλής επανάκλησης.
 • Λίστα αναπάντητων κλήσεων (εσωτερικών και εξωτερικών).
 • Μηνύματα κειμένου (αποστολή και λήψη).
 • Αναμονή κλήσεων.