...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VEKTRA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VEKTRA

Vektra λογισμικό διαχείρισης σειρηνών

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι ενέργειες που ακολουθούν είναι προσεκτικά σχεδιασμένες και γίνονται βάσει σεναρίου. Η αρμονική διαχείρηση ανθρώπων και συστημάτων κάνει όλη την διαφορά και για την πλήρη υποστήριξη των ενεργειών αυτών έχει εξελιχθεί το πρόγραμμα Vektra. Οδηγεί τον χρήστη με σαφή βήματα στις προβλεπόμενες διαδικασίες και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειακών του ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει λάθη πανικού δίνοντας έτσι την δυνατότητα στο προσωπικό να αφοσιωθεί σε πιο κρίσιμα ζητήματα.

Vektra ενημέρωση

Επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος ειδοποίησης - αναγγελίας και παρέχει διάφορες μεθόδους ενεργοποίησης του.

Vektra ειδοποίηση

Σχεδιασμένο για πλήρη αυτοματισμό των διαδικασιών σε περίπτωση έκτακτης αναγκης. Άμεση ενημέρωση της κατάστασης στις κατατόπους υπέυθυνες ομάδες, επιτροπές διαχείρησης αναγκών και κάθε άλλο αρμόδιο μέσω τηλεφώνου, φάξ και e-mail.

Vektra καταγραφή

Καταγράφει τηλεφωνικές και μέσω ασυρμάτου επικοινωνίες στα κέντρα ειδοποίησης και ελέγχου και τις διαχειρίζεται με τα κατάλληλα εργαλεία προγράμματος που διαθέτει.

Vektra παρακολούθηση

Επεξεργάζεται και αξιολογεί δεδομένα απο διάφορους αισθητήρες και αν διαφέρουν απο τα προδιαγραφόμενα, ενημερώνει τα αρμόδια άτομα και ενεργοποιεί τα σενάρια διαδικασιών στα κατάλληλα modules.

Vektra εφαρμογές

Τα προγραμματιζόμενα modules του προγράμματος Vektra ενσωματώνουν λειτουργίες σημαντικών διαδικασιών κατά την στιγμή της έκτακτης ανάγκης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πλήρη λειτουργική κάλυψη του τμήματος αναγγελίας - ειδοποίησης σε εγκαταστάσεις όπως:

  • Αστική προστασία.
  • Αντιμετώπιση πυρκαγιών.
  • Πυρηνικά εργοστάσια.
  • Υδροηλεκτρικά φράγματα.
  • Βιομηχανίες χημικών και τοξικών υλικών.
  • Βιομηχανίες μεταλλουργίας – κατασκευής μετάλλων.
  • Μητροπολιτικά κέντρα.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται σε προγραμματιζόμενα modules παρέχοντας έτσι ένα ευρύτατο φάσμα επιλογών για το κατάλληλο σενάριο διαδικασιών, προσαρμοσμένο ειδικά για την κάθε δεδομένη εφαρμογή.

Vektra συμβατότητα

Τα στοιχεία των modules Vektra ενημέρωση - Vektra καταγραφή, αποτελούν την βάση και για ανεξάρτητα συστήματα. Χρησιμοποιούνται μεμονωμένα για την υποστήριξη δικτύων διανομής εντολών σε καταστάσεις όπου κατι τέτοιο απαιτείται, π.χ. κεντρικά αστυνομίας, βιομηχανικές εφαρμογές, εγκαταστάσεις διανομής ύδρευσης, αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα.