...

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ

 • Πρόσβαση απο την γραμματεία στην επικεφαλίδα των θεμάτων των φωνητικών μηνυμάτων της διεύθυνσης.
 • Πολύ ευέλικτο μενού και προγραμματισμός.
 • Δυνατότητα φίλτρου διακριτικής ακρόασης κλήσεων απο την διεύθυνση.
 • Φίλτρο εισερχομένων εσωτερικών και εξωτερικών κλήσεων.
 • Διάφορες επιλογές επιλεκτικού φιλτραρίσματος κλήσεων.
 • Ιδιωτική γραμμή.
 • Ειδική επιλογή λειτουργίας γραπτών μηνυμάτων μεταξύ γραμματείας και διεύθυνσης.
 • Ενημέρωση απουσίας στην  γραμματεία.
 • Προεπιλεγμένα προφίλ επιλογών.
 • Λειτουργία εκτροπής της ιδιωτικής γραμμής/
 • Άμεση εκτροπή του διευθυντικού τηλεφώνου στην γραμματεία με ενεργοποίηση απο τον διευθυντή ή την γραμματεία.

Χαρακτηριστικά ISDN

 • Αποθήκευση μικρών μηνυμάτων.
 • Αποθήκευση αναπάντητων κλήσεων με ημερομηνία, ώρα και επιλογή επανάκλησης.
 • Ενημέρωση εισερχόμενης κλήσης και αριθμού (σε ψηφιακές γραμμές).
 • Λειτουργία άμεσης επανάκλησης.
 • Απόκρυψη αναγνώρισης της εισερχόμενης κλήσης.